Oplossingen kleine nootjes 2017 nr 5

Kleine nootjes zijn eenvoudige opgaven die weinig of geen wiskundige voorkennis vereisen om opgelost te kunnen worden.

Fruit. 1 banaan, 1 citroen, 2 peren en 6 pruimen: (100 + 60 + 2 × 40 + 6 × 20)/10 = 36 cent.

Kikkersprongen. In totaal zijn er 27 = 128 mogelijke routes. Daarvan voldoen er 16 aan de gestelde voorwaarden. De gevraagde kans is dus 16/128 = 1/8.

Pi-dag. De dag na 30 april (30-4) is 1 mei (1-5). Maar als april 31 dagen had gehad, was 31-4 de dag na 30-4 geweest. Dus 31-4=1-5. En zie: dit zijn de eerste vijf cijfers van pi.

1 + 1 + 1 = 3. 662 + 662 + 662 = 1986.

 Vierkant bedekken.