Oproep Profielwerkstuk Prijsvraag 2020

Oproep Profielwerkstuk Prijsvraag 2020

Zijn uw leerlingen bezig met hun profielwerkstuk en gaat het over wiskunde? Stuur het werkstuk dan op naar de redactie van dit tijdschrift! Pythagoras looft drie prijzen uit voor de beste wiskundeprofielwerkstukken van dit schooljaar. De prijzen zijn €250, €125 en €75 euro en bij voldoende kwaliteit een artikel in Pythagoras. Vanzelfsprekend moet het onderwerp van het profielwerkstuk wiskundig van aard zijn of een belangrijke wiskundige toepassing bevatten.

De wedstrijd is als volgt georganiseerd. Universitaire wiskundigen uit verschillende vakgebieden selecteren maximaal drie profielwerkstukken. De auteurs van deze profielwerkstukken houden een presentatie van tien minuten op het Nederlands Mathematisch Congres 2020 dat op 15 april in het Van der Valk Hotel in Utrecht zal plaatsvinden. De eerste, tweede en derde prijs worden daar door middel van een stemming onder het publiek bepaald. Er is altijd veel belangstelling voor het eindresultaat, dus wij plaatsen de profielwerkstukken in elk geval online op onze website, tenzij een deelnemer daar schriftelijk bezwaar tegen maakt.

We ontvangen profielwerkstukken graag in pdf. Zorg dat uw leerlingen het bestand (inclusief naam, adres en school) sturen naar profielwerkstuk@pyth.eu.
Inzendingen moeten uiterlijk 16 maart 2020 bij ons binnen zijn.