Kleine nootjes 63-2

Kleine nootjes 63-2

Eeuwigheid

Leiv, Knut en Gunnar werden geboren op respectievelijk 11/8/1888, 8/11/1888 en 19/01/1889. Ze werden alle drie 100 jaar. Welke respectievelijke leeftijdscombinatie kwam niet voor in de geschiedenis?

 1. 7,7,7
 2. 8,7,7
 3. 8,8,7
 4. 8,7,6
 5. ze kwamen alle voor

Bliksem

Een man staat in een veld. Plots ziet hij een bliksemschicht. 9 seconden later hoort hij een donderslag. Wetende dat de lichtsnelheid 300 000 kilometer per seconde is en de geluidssnelheid 331 meter per seconde, op welke afstand bevindt deze man zich van de plaats waar de bliksem inslaat?

Van éÉN toT En met zEven

Wat is het kleinste gemene veelvoud van de getallen een tot en met  zeven?

 1. $7!$
 2. $7!/2$
 3. $7!/4$
 4. $7!/8$
 5. $7!/12$

($7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$)

Hashiwokakero

Doel is om de eilanden te verbinden met bruggen volgens deze regels:

 • Bruggen moeten een rechte lijn zijn tussen twee eilanden.
 • Bruggen mogen elkaar niet kruisen.
 • Bruggen mogen alleen horizontaal of verticaal liggen.
 • Twee eilanden mogen verbonden worden door maximaal twee bruggen.
 • Elk eiland heeft evenveel bruggen als zijn cijfer.

boeiEnd

Een agent is geboeid aan vier dieven, die ook nog telkens aan elkaar geboeid zijn. Als de dieven willekeurig boeien gaan losmaken, hoeveel moeten ze er dan minimaal los maken om zeker te weten dat ze zonder de agent kunnen ontsnappen?

 1. 4
 2. 6
 3. 10
 4. 11
 5. 15

 

Bekijk oplossing