Pythagoras 62-6

Pythagoras 62-6

juni 2023

vakantie-VAatwasser vierkant - Een Wiskundige doet de afwAs

De familie Van der Torus is een heel normale, gemiddelde familie. Voor zover een familie van wiskundigen normaal kan zijn. Ze komen allerlei alledaagse problemen tegen.

Lees verder...

verslag profielwerkstukPRijs 2023

Op 12 april 2023 heeft op het Nederlands Mathematisch Congres de Nationale Pythagoras Profielwerkstukwedstrijd plaatsgevonden. Hierbij het verslag van de jurywerkzaamheden en de gang van zaken.

Lees verder...

MerkWaArdig produCt als shortCut bij de twEede Ronde

De merkwaardige producten leren we wel braaf, maar heel vaak vergeten we ze te gebruiken. Bij de Nederlandse Wiskunde Olympiade kwam er deze keer een van pas.

Lees verder...

En verder

Kleine nootjes en UPjes

Zomerprijsvraag: mandala's

Recamán

Eerste hulp bij nepnieuws met misleidende grafieken

Uit de projectieve meetkunde: dubbelverhouding

Tokarsky's onverlichtbare kamer

Pythagoras Olympiade

AchterOPgave