Kleine nootjes 63-4

Kleine nootjes 63-4

SChrödingers hond

Mijnheer Schrödinger heeft één hond. Aannemend dat er in het rijk van deze wereld nog geen levend wezen uit de doden is opgestaan, welke uitspraak is zeker fout?

  1. Schrödingers hond was levend en is levend
  2. Schrödingers hond was levend en is dood
  3. Schrödingers hond was dood en is levend
  4. Schrödingers hond was dood en is dood
  5. Alle uitspraken kunnen juist zijn.

Geen kelvin

De twee meest gangbare temperatuurschalen zijn als volgt: bij 0° celsius is het smeltpunt (tussen ijs en water), bij 100° celsius is het kookpunt van water. Bij 32° fahrenheit is het smeltpunt, bij 212° fahrenheit is het kookpunt van water.

Vraag: Jim wil een spiegelei bakken op de motorkap van zijn auto bij een temperatuur die in fahrenheit 104° bedraagt. Hoeveel is dat in celsius?

 

Futoshiki

Plaats de cijfers 1 tot 4 zodanig tot dat elke rij en kolom de cijfers 1 tot en met 4 bevat. Verder worden ongelijkheden aangegeven, die moeten gerespecteerd worden.

Sam sam

Een klasleraar weet dat er volgend jaar 14 leerlingen in zijn klas zitten, waarvan 6 meisjes en 8 jongens. Ze heten Charlie, Dante, Dominique, Jacky, Jules, Lou, Marijn, Noa, Phoenix, Raven, Robin, Kris, Lauren en Levi. Hij weet dus niet wie jongen of meisje is. Wat is de kans dat hij van slechts twee personen het geslacht juist raadt?

 

StrobogrammatisCh

Een strobogrammatisch nummer is een nummer dat hetzelfde is als het $180^{\rm o}$ geroteerd wordt. De Pools-Amerikaanse schilder Max Weber werd geboren in het voorlaatste strobogrammatische jaar en stierf in het laatste tot nu toe. Hoe oud werd hij?

$A$ 69   $B$ 70   $C$ 80   $D$ 96   $E$ anders

 

Bekijk oplossing