Oplossingen Kleine nootjes 63-4

SChrödingers hond

De uitspraak Schrödingers hond was dood en is levend is als enige zeker fout.

Geen kelvin

Als $x$ de temperatuur in ${}^{\rm o}F$ is en $y$ in ${}^{\rm o}C$, dan geldt $y = (x - 32)/1{,}80$, dus $104\,{}^{\rm o}$F = 40\,{}^{\rm o}C$.

SAM sam

De leraar zal er dus altijd $8$ een jongen noemen. Daarmee heeft hij er in elk geval twee goed benoemd. Dat betekent dat hij de $6$ die een meisje noemt allemaal een jongen moeten zijn. De kans daarop is $\left(\tfrac{1}{2}\right)^6$.

Futoshiki

(Bij de opgave zelf waren de vetgedrukte 2 en 3 in het blad per ongeluk nog niet ingevuld)

StrobogrAmMatisCh

Max Weber werd 80 jaar oud (geboren in 1881, gestorven in 1961).